Designed and built with care, filled with creative elements

Follow Us

Top

Meridian česko-britská základní škola a gymnázium

Zápis do 1. třídy bilingvní základní školy

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ

O nás

Jsme bilingvní škola s výukou předmětů v českém a anglickém jazyce již od první třídy. Sídlíme v areálu mezinárodní školy Meridian International School (MIS), která je zařazena do systému British School Overseas (BSO).

Co nabízíme?

Dvojjazyčnou (bilingvní) výuku již od 1. třídy

Nižší počet žáků ve třídě

Zavedené prostředí mezinárodní školy

Každodenní kontakt s rodilými mluvčími a mezinárodními studenty

Příprava na cambridgeské zkoušky z angličtiny

Individuální přístup k žákům

Široké možnosti volnočasových aktivit

Školní družina/ odpolední kluby

Volnočasové aktivity

Nabízíme velký výběr odpoledních aktivit k rozvíjení schopností a zájmů našich žáků. Všechny volnočasové a mimoškolní aktivity probíhají společně s žáky mezinárodní školy a jsou vedeny v anglickém jazyce. Žáci bilingvního programu se denně pohybují v anglicky mluvícím a mezinárodním prostředí. Setkají s rodilými mluvčími a naskytne se jim další příležitost k prohlubování znalostí anglického jazyka.

a Sport

Naši žáci si mohou vybrat z široké nabídky sportovních kroužků. Mají na výběr plavání, tenis, atletiku, jógu, volejbal, parkour nebo fotbal.

a Věda

Během našich vědeckých kroužků nikdo nemůže říct, že by věda byla nudná. Zábavnou formou se studenti učí v rámci klubu STEAM ((Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics), klubu robotiky nebo ve vědeckém experimentálním kroužku.

a Umění

Pro žáky, kteří chtějí se chtějí rozvíjet v uměleckém směru nabízíme divadelní kroužek, kroužek malování, nebo kroužek šití a vyšívání. Hudebně-pohybový rozvoj nabízíme žákům v našem tanečním kroužku.

a Jazyky

Kromě jazyků, které jsou součástí kurikula, máme nabídku i volnočasových kurzů. Zaměřujeme se na angličtinu, francouzštinu, španělštinu a italštinu.

a Studentská rada

Již druhým rokem se studenti mohou zapojit do studentské rady, jejímž prostřednictvím mohou sami studenti ovlivnit vývoj školy.