Designed and built with care, filled with creative elements

Follow Us

Top
Image Alt

Proč si vybrat nás?

Naše výuka vychází z Rámcového vzdělávacího programu, což je pro nás klíčový závazek k zajištění vysokých pedagogických standardů pro Vaše děti. Výuka probíhá v českém a anglickém jazyce.

Mezinárodní kolektiv

Meridian česko-britská ZŠ sídlí v budově mezinárodní školy s dlouholetou tradicí – Meridian International School Prague, kterou navštěvuje celkem 450 žáků, 64 různých národností z celého světa, například z USA, Velké Británie, Kanady, Austrálie, Německa, Iráku, Belgie, Dánska, Itálie, Španělska, Polska, Jihoafrické republiky, Ghany, Nigérie, Sýrie, Saúdské Arábie, Turecka, Indie, Číny, Vietnamu, Jižní Korey a dalších. Žáci bilingvní školy mají možnost se denně setkávat s různými kulturami, což je učí vzájemné otevřenosti a toleranci.

Menší třídy

Abychom každému žákovi umožnili rozvíjet se podle jeho individuálních potřeb, vyučujeme ve třídách s menším počtem žáků. Klademe důraz na rozvoj každého žáka dle jeho konkrétních potřeb.

Mezinárodně uznávané zkoušky

Meridian česko-britská ZŠ úzce spolupracuje se fungující mezinárodní školou, kde žáci běžně skládají cambridgeské zkoušky. Žáci mají možnost ověřit si své znalosti a dovednosti a získat zpětnou vazbu. Žáci se také mohou porovnat s ostatními studenty po celém světě, kteří zkoušky skládají. Žáci získají zkušenosti se skládáním důležitých zkoušek.

Široký výběr volnočasových aktivit

U nás škola nekončí posledním zvoněním. Žákům nabízíme bohatý výběr volnočasových aktivit, kde mohou rozvíjet vlastní zájmy. Všechny odpolední kroužky a kluby probíhají v anglickém jazyce ve spolupráci s mezinárodní školou.