Designed and built with care, filled with creative elements

Follow Us

Top
Image Alt

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Ředitel Meridian česko-britské základní školy a gymnázia rozhodl na základě
výsledků zápisu do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2024/2025
o přijetí žáků s registračním číslem:

101
102
103
104
105
106
107
108

Rodiče těchto žáků se mohou dostavit v týdnu
od 6. do 10. května vždy mezi 13:00 a 15:00 h.
na sekretariát školy k podpisu Rozhodnutí o přijetí.

1