Designed and built with care, filled with creative elements

Follow Us

Top
Image Alt

Učitelský sbor

teachers_es_hi-43-1024x1024-1

PhDr. Michal Hájek

Ředitel

Pan Michal pochází z kantorské rodiny. Vystudoval TV na Pedagogické fakultě Karlovy Univerzity v Praze, kde později získal doktorát za svou vědeckou práci ve stejném oboru. Svou profesní kariéru dále prohloubil v Kalifornii, kde působil jako speciální pedagog. Je jedním ze zakladatelů mezinárodní soukromé školy Meridian International School Prague, kde působí již od roku 2004, a od roku 2022 je ředitelem Meridian česko-britské základní školy. Ve svém volném čase se věnuje rodině, včelařství, léčitelství a sportu.

Ms. Lenka -2

Mgr. Lenka Wallace

Zástupkyně ředitele školy

Paní Lenka je Čechoameričanka, která vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Masarykově univerzitě v Brně. Po pětadvaceti letech působnosti v USA, kde vybudovala úspěšnou kariéru jako pedagog a leadership coach a kde publikovala svou první knihu, se paní Lenka vrátila do ČR, aby předávala své znalosti a zkušenosti naší nejmladší generaci. V září 2021 nastoupila jako učitelka češtiny na Meridian International School a od roku 2022 zastává funkci zástupkyně ředitele na Meridian česko-britské základní škole, kde zároveň učí prvňáčky.

Marek-kovar

Ing. et Ing. Marek Kovář

Zástupce ředitele

Pan Marek vystudoval strojní inženýrství a následně se stal i inženýrem ekonomie. V letech 2016-2018 studoval Honors Academia a získal také titul MBE (Master of Business Etiquette). Je členem MENSA a ředitelem české sekce mezinárodní matematické soutěže Pangea. Než nastoupil na naší školu, pracoval na věděckých projektech na ČVUT, kde v současné době dokončuje doktorát na Ústavu energetiky Fakulty strojní.

arianne

Ms. Arianne Elbaum-Rejsek

Učitelka angličtiny

Paní Arianne je původem z New Yorku. Na Meridian International School působí od roku 2013. Prvních šest let učila druhou třídu a od roku 2019 zastává funkci ředitelky pro 1. stupeň. U nás na Meridian česko-britské základní škole učí angličtinu a matematiku. Její nejoblíbenější částí pracovní náplně je výuka žáků a spolupráce s rodiči, a tak je moc ráda, že má příležitost učit naše prvňáčky.

Teachers-EVA

Mgr. Eva Mrkvičková Vokatá

Klub prvouky

Má vystudovanou střední pedagogickou školu v Prachaticích a učitelství prvního stupně na Západočeské univerzitě v Plzni. Nasbírala dlouholetou praxi ve vzdělávání dětí, ale také dospělých cizinců, které učí česky. V naší škole působí již pátým rokem. Učí nejen český jazyk a prvouku českéděti, ale také češtinu pro děti cizince. Práce s dětmi ji baví, je jejím koníčkem a posláním. Ve volném čase ráda sportuje, aktivně tráví čas s rodinou v přírodě a na výletech.

Teachers-IVANA

MgrArt Ivana Kohlhammer

Učitelka výtvarné výchovy

Paní Ivana studovala Audiovizuální média a intermédia na Akademii umění v Banské Bystrici a v Ateliéru Jiřího Davida na UMPRUM v Praze. Kromě výuky výtvarné výchovy působí také jako lektorka angličtiny. Když právě neučí, ráda hraje na klavír, zpívá, nebo se s menším či větším úspěchem pokouší něco ušít. V neposlední řadě s velkou radostí navštěvuje výstavy a tvoří se svou dcerou.

teachers_es_hi-32-1024x1024-1

Mgr. Tereza Ito

Učitelka výtvarné výchovy

Paní Tereza studovala výtvarnou střední a vysokou školu Umělecko průmyslovou v oborech výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, prostorová tvorba, oděvní design, sklo. Absolvovala studijní stáž na Aalto University v Helsinkách. Mezi její záliby patří umění a design, hudba, horolezectví/bouldering, cestování a četba knih.

Ms. Jana

Mrs. Jana Verhaegen

Učitelka Y2

lucie

Mgr. Lucie Kysilková

Učitelka tělesné výchovy

Vystudovala Fakultu Tělesné Výchovy a Sportu se specializací trenérství basketbalu na Karlově univerzitě v Praze. Na naší škole učí již pátým rokem hodiny tělocviku. Vede plavecké lekce pro děti, organizuje dětské letní příměstské tábory, kroužky po škole a workshopy s robotikou. Ve svém volném čase má ráda Lego®, dobrou knihu a práci na zahradě.

sample-woman

Ms. Marianna Nardecchia

Učitelka Y2

Paní Marianna je třídní učitelkou Y2 a vychovatelkou ve školní družině Meridian česko-britské základní školy. Narodila se v New Yorku, kde také vyrostla a vystudovala management zdravotnických zařízení. Vždy měla ráda práci s dětmi, proto již čtvrtým rokem učí v České republice. Kromě učení si užívá cestování, ráda vytváří fotoalba ze svých cest a je skvělá kuchařka

sample-woman

Mgr. et Bc. Veronika Dudová

Výchovná poradkyně

V roce 2010 vystudovala obor Sociální politika a sociální práce a následně obor Sociální pedagogika na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V oblasti vzdělávání působí již od roku 2010. Během svého profesního působení se v rámci sociální pedagogiky podílela na různých projektech v oblasti výchovy dětí, kdy spolupracovala s multidisciplinárním týmem odborníků a o této problematice pak přednášela řadu let studentům 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Zajímá se o dětskou psychologii, efektivní copingové strategie dětí vč. adolescentů a krizovou intervenci. Při práci s dětmi se zaměřuje na individuální a empatický přístup a jejím snem je přispět k tomu, aby byl svět tolerantnějším a bezpečným místem, kde budou děti šťastné, rozvíjené a podporované.

sample-woman

PhDr. Aneta Adamcová

Učitelka českého jazyka

Paní Aneta vystudovala magisterský obor „Učitelství pro 1. stupeň ZŠ" na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Během let pedagogické praxe získala zkušenosti také s výukou cizích jazyků pro ZŠ. Absolvovala tříletá distanční studia v oboru "Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – německý jazyk” na PF v Hradci Králové a speciální jazykovou přípravu (JASPEX) se zaměřením na anglický jazyk na Českém vysokém učení technickém v Praze (Masarykův ústav vyšších studií). O několik let později získala akademický titul PhDr. na Univerzitě Karlově v Praze na katedře primární pedagogiky. Od roku 2022 vyučuje český jazyk na Meridian International School. Ve volném čase se věnuje rodině, má ráda turistiku, čtení knih a zajímavé filmy.

sample-woman

Natálie Joselová

Sekretářka

Pokud zrovna neběhá po škole, najdete paní Natálii většinou v hlavním vestibulu školy, kde ze své prosklené kanceláře pracuje jako sekretářka a asistentka ředitele školy. Má ráda zvířatka a miluje čokoládu.