Designed and built with care, filled with creative elements

Follow Us

Top
Image Alt

Zápis do 1. ročníku

PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ

Ke studiu v prvním ročníku základní školy ve školním roce
2023/2024 byli na základě úspěšného zápisu přijati žáci s
registračními čísly:
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110 a 111.
!! Rodiče těchto budoucích prvňáčků žádáme, aby se v termínu
od 9. – 12. 5. dostavili na sekretariát školy, kde podepíší
Rozhodnutí o přijetí ke studiu a Smlouvu o studiu.
Blahopřejeme a těšíme se na vás!